วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เสริมสร้างร่างกาย
๑. การออกกำลังกาย
การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี และมีจิตใจที่ แจ่มใส ดังนั้น เราจึงควรออกกำลังกายเป็นประจำการออกกำลังกายทำให้หลายวิธี เช่น วิ่งเล่นกลางสนาม เล่นกีฬาต่าง ๆ ทำงานบ้านที่ต้องออกแรง เป็นต้น
การออกกำลังกายที่ถูกวิธี ควรปฎิบัติดังนี้
๑. ควรออกำลังกายตอนเช้า หรือตอนเย็น
๒. ไม่ควรออกกำลังกายกลางแดดจัด ๆ เพราะจะทำให้ไม่สบาย
๓. ควรออกกำลังกายครั้งละไม่ต่ำกว่า ๓๐ นาที
๔. ไม่ควรออกกำลังกายมากจนรู้สึกเหนื่อยเกินไป
๕. ไม่ควรออกำลังกายในสถานที่ที่อันตราย
๖. หลังออกกำลังกาย ควรพักสักครู่ก่อน แล้วจึงอาบน้ำ
๒. การพักผ่อน
การพักผ่อน คือการปฎิบัติตนเพื่อลดความเหนี่อยล้าของร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ โดยเฉลี่ยผู้ใหญ่ต้องการนอนวันละ ๗- ๙ ชั่วโมง เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ต้องการนอนวันละ ๑๐ ชั่วโมง
๓. กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างและเป็นกิจกรรมที่เราชื่นชอบ เช่น อ่านหนังสือ วาดภาพ เล่นเกม เล่นกีฬา ไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น การทำกิจกรรมนันทนาการจะทำให้เราเพลิดเพลิน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑ พิมพ์ครั้งที่ ๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น